Nabór Fundatorów

Wypracuj Przyszłosć

Rejestracja Uczestnika

W celu założenia konta proszę wypełnić poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

widoczny tylko dla pracownika Urzędu Miejskiego
Akceptuję „Regulamin Projektu Wypracuj Przyszłość” i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Prezydenta Miasta Gdańska reprezentowanego przez Miasto Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej w  celu obsługi zgłoszenia i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych Fundatorom Staży w celu prowadzenia rekrutacji oraz zawarcia i wykonania umowy zatrudnienia na staż.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym w celu udziału w Projekcie „Wypracuj Przyszłość” oraz w celach wskazanych w pkt. IV ust. 1 lit. c) Regulaminu Projektu „Wypracuj Przyszłość”.